[IBA::eCSpert – Фронт-офісна система банкострахування]

IBA::eCSpert – Фронт-офісна система банкострахування

IBA::eCSpert (Internet Bankassurance System) - фронт-офісна система банкострахування, призначена для автоматизації процесу продажу страхових полісів банком одночасно з реалізацією банківських продуктів. Система дозволяє автоматизувати також процес продажу страхових полісів через інші партнерські мережі продажів.

Основні можливості системи

  • забезпечення оперативного продажу полісів за андеррайтинговими та безандеррайтинговими програмами
  • проведення автоматичного (попереднього) андеррайтингу
  • формування актуальної бази договорів
  • проведення індивідуального андеррайтингу (медичного, фінансового, технічного)
  • обмін повідомленнями між кредитним інспектором і адеррайтером; повідомлення окрім інформаційного блоку з даними про клієнта може містити в собі прикріплені документи
  • автоматичне формування всієї необхідної документації, яка супроводжує продаж поліса
  • створення, налаштування програм страхування
  • налаштування умов страхування: тарифів, надбавок
  • формування аналітичних вибірок за створеними договорами
  • експорт договорів страхування в систему автоматизації страхування життя LISA

Індивідуальний андерайтинг

Індивідуальний андерайтинг здійснюється за допомогою обміну повідомленнями між кредитним інспектором і андеррайтером. Повідомлення містять детальну інформацію про клієнта, на підставі якої андеррайтер, оцінюючи ризики, пов'язані із страхуванням вибраного клієнта, ухвалює рішення про страхування. Результатом проведення андеррайтингу може стати встановлення надбавок, зміна програми страхування або відмова в страхуванні.

Налаштування умов

У системі передбачене гнучке налаштування умов страхування в розрізі кожного банку.
Послідовний перехід з однієї форми на іншу дозволяє з легкістю налаштовувати всі розрахункові тарифи.

Управління обліковими записами

У системі передбачено управління обліковими записами користувачів на підставі ролей. Кожній ролі відповідає той або інший інформаційний блок. Механізм адміністрування дозволяє створювати, активувати /блокувати, видаляти користувачів і управляти доступом до інформаційних блоків.

Веб-інтерфейс

Веб-інтерфейс забезпечує комфортний доступ до інформації з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет, і дозволяє отримувати відомості в режимі реального часу. Безліч передвстановлених фільтрів забезпечують швидкий пошук потрібної інформації в залежності від ролі користувача.

Експорт договорів страхування в систему автоматизації страхування життя LISA

Договори страхування після підтвердження оплати страхових внесків автоматично експортуються в систему автоматизації страхування життя LISA. У системі передбачений автоматичний і ручний експорт. Параметри експорту налаштовуються адміністратором в розрізі частоти експорту.
Система може бути інтегрована і з іншими системами автоматизації страхової діяльності.

Захист даних

Для захисту інформації передбачена авторизація та аутентифікація користувачів, а також захист каналів передачі даних.

Додаткові можливості

Можливості системи не вичерпуються автоматизацією банкострахування, що реалізується "лайфовими" СК, і дозволяють при деякому доопрацюванні функціональності використовувати системи в "ризикових" страхових компаніях.

Архітектура

Система виконана в багаторівневій архітектурі, яка забезпечує їх масштабованість, надійність і відмовостійкість.

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Банк Львів]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[Альфа-банк]
[ОТП-банк]
[Піреус-банк]
[ПIН банк]
[Портал Банк]
[Банк Форвард]
[ФiнКомБанк]
[Кредобанк]