У ПАТ «МТБ Банк» завершено проект модернізації ІТ-ландшафту банку

04 гру 2019

[У ПАТ «МТБ Банк» завершено проект модернізації ІТ-ландшафту банку]

Проект міграції здійснено за сприяння компанії СS.

Модернізація була здійснена за рахунок як інтеграції до існуючих систем, так і повної заміни цілої низки програмних продуктів ПАТ «МТБ Банк» на ключові рішення CS. Були впроваджені:

  • АБС Б2 — автоматизована банківська система, що надає повний спектр обслуговування клієнтів — від виконання простих банківських операцій до повної автоматизації роботи зі складними банківськими продуктами, побудови аналітичних звітів і взаємодії з зовнішніми системами.
  • JetB2 Front-end — клієнтське робоче місце користувача АБС Б2, представляє собою веб-додаток, що реалізує функціональність фронт-офісної частини стандартного win32-клієнта АБС Б2.
  • JetB2 Middleware — інтеграційна платформа, що забезпечує взаємодію JetB2 і АБС Б2. Інтерфейс з БД реалізований за допомогою так званих веб-сервісів, також розроблених CS.
  • iFOBS — система інтернет-банкінгу, що дозволяє банку організовувати дистанційне обслуговування клієнтів максимально безпечно та ефективно.
  • iB2 — система єдиного карткового рахунку, що забезпечує роботу з поточними та картковими рахунками в режимі єдиного рахунку й автоматизує роботу з картковими продуктами клієнта за допомогою АБС Б2.
  • CBGate — інтерфейс, що призначений для здійснення взаємодії системи клієнт-банк сторонньої компанії-виробника з АБС Б2.

Відтепер усі ключові бізнес-процеси банку ведуться в єдиному середовищі, що значно спростило та пришвидшило роботу банку на всіх ланках.

Проект міграції від моменту узгодження вимог до введення рішень в промислову експлуатацію було реалізовано за сім місяців і без залучення розробників систем, з яких виконувався перехід — виключно за рахунок злагодженої роботи співробітників ПАТ «МТБ Банк» та спеціалістів компанії CS.

Підпишіться на розсилку