[LІSA - Система автоматизації страхування життя]

LІSA - Система автоматизації страхування життя

Система автоматизації страхування життя LІSA – це:

 • ведення індивідуальних і корпоративних договорів страхування життя
 • розрахунок резервів
 • розподіл інвестиційного доходу
 • розрахунки з агентами й перестрахувальниками
 • робота з платіжними документами, що надійшли

На сьогоднішній день у системі реалізований повний комплекс вимог Нацкомфінпослуг до програмного забезпечення персоніфікованого обліку договорів страхування життя.

Архітектура системи, яка складається з трьох рівнів, дозволяє створити у всіх філіях і представництвах компанії єдиний інформаційний простір.

При створенні системи використана промислова СКБД Oracle, що є лідером на ринку СКБД для корпоративних інформаційних систем. Висока надійність і продуктивність СКБД Oracle забезпечують збереження й обробку великої кількості документів.

Основна функціональність

Ведення договорів страхування

У системі реалізована автоматизація всього життєвого циклу страхового договору: від заявки клієнта до видачі страхового поліса, з подальшою фіксацією всіх змін і доповнень до договору, розбором платежів, що були імпортовані із систем клієнт-банк, і автоматичним відстеженням подій за договором.

Основні функції:

 • розрахунок страхових тарифів для програм страхування та страхових ризиків
 • ведення індивідуальних і корпоративних договорів страхування: оформлення, проведення андеррайтингу, формування страхового поліса, редукування, розстрочка платежів, зміна умов договору
 • формування графіка очікуваних страхових внесків
 • кредитування страхувальника під заставу викупних сум; автоматизований розрахунок максимально можливого кредиту й відсотків по ньому; побудова графіку погашення тіла кредиту та процентів по ньому
 • розрахунок математичних резервів на дату
 • визначення договорів, за якими існує заборгованість страхувальників по внесках; визначення розміру пені
 • реєстрація страхового випадку; визначення сум страхових виплат
 • дострокове припинення договору з виплатою гарантованих сум або без виплати
 • індексація договору страхування для покриття (або мінімізації) інфляційних ризиків; можливість щорічного корегування величини внесків страхувальника й суми страхової відповідальності на підставі величини інвестиційного доходу за минулий рік; при цьому страхувальник має право прийняти умови індексації або відмовитися від них
 • облік додаткового інвестиційного доходу/бонусів
 • автоматизація процесу пошуку інформації при масовій обробці різноманітних документів: кореспонденції, пов'язаної з оформленням полісів, при андеррайтингу, при врегулюванні й звичайних процедурах ведення справи (нагадування про чергові платежі, виписка рахунків на оплату страхових внесків, і т.п.) за рахунок присвоєння системою штрих-кодів даним документам
 • зберігання версій договорів, в умови яких вносилися зміни
 • налаштування правил страхування, програм страхування, правил розрахунку страхових тарифів

Зміна умов страхування

При внесенні змін в умови договорів страхування система автоматично перераховує тарифи з урахуванням попередніх умов і вже здійснених платежів по договорах, накопичених резервів і розподілених бонусів. Всі попередні версії договорів доступні для перегляду й порівняння внесених змін.
Крім того, система враховує можливість наявності декількох версій програм страхування, методики актуарних розрахунків, умов агентських угод. Інформація про такі версії зберігається у системі й автоматично використовується при проведенні операцій.

Імпорт платіжних документів

У системі реалізовані кілька інтерфейсів до різних систем клієнт-банк, що використовуються в Україні, що дозволяє завантажити платіжні документи, проведені по розрахункових рахунках страховика, переглянути ці документи й зіставити їхні суми з очікуваними внесками по договорах страхування. При наявності договору на розрахунково-касове обслуговування й прийом платежів від страхувальників враховуються умови цього обслуговування (комісії банків), а також можливість структурованого призначення платежу для автоматичного порівняння платежу з очікуваним внеском.

Система дозволяє здійснювати наступні операції з обробки платежів:

 • завантаження платіжних документів із зовнішніх систем (системи клієнт-банк)
 • ведення протоколу завантаження
 • робота із платіжними документами в ручному режимі (введення, зміна, видалення)
 • ідентифікація страхових платіжних документів (визначення платника, застрахованої особи або полісів, по яких здійснений платіж)
 • розподіл суми документа відповідно до графіка страхових внесків по конкретних договорах страхування
 • скасування помилково зробленої операції розподілу

Автоматичне відстеження платежів і розсилання листів

При великих обсягах даних неможливо вручну відстежити всі події по договорах страхування. Система автоматично фіксує строк чергового платежу за договором і постійно відслідковує, чи надійшов відповідний платіжний документ. Відповідно до налаштувань система повідомляє користувачеві про те, що по певним договорам настав термін платежу (або про те, що платіж прострочений), і дозволяє в автоматичному режимі створити офіційний лист по кожному такому договору. Операторові залишається тільки розіслати ці листи на адреси страхувальників.

Програми страхування та бізнес-партнери

База даних системи зберігає всю інформацію про умови програм страхування в компанії та бізнес-партнерах: страхувальниках, агентах, перестрахувальниках.

У системі реалізована можливість вказувати статус клієнта відповідно до вимог Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Також система проводить облік фізичних і юридичних осіб, які помічені в шахрайстві або причетні до тероризму - "особливий список фізичних і юридичних осіб". При виконанні основних операцій з договором страхування система перевіряє всіх учасників договору на наявність в "особливому списку" і, при наявності збігу, блокує операцію, що здійснюється.

Актуарний облік

Актуарний облік у системі виконується за правилами, прийнятими у страховій компанії. Відкритий інтерфейс дозволяє налаштувати методики розрахунку потрібним способом - достатньо просто вказати ім'я функції або процедури розрахунку в налаштуваннях системи. Ми готові реалізувати в системі методики актуарного обліку, що використовуються в конкретній компанії, дотримуючись при цьому повної конфіденційності. Створення та зміну функцій і процедур актуарних розрахунків також можна провести силами кваліфікованих фахівців ІT-відділу страхової компанії.

Основні функції:

 • розрахунок нетто-тарифів на дату по всіх програмах і ризиках
 • розрахунок і зберігання розрахованих значень резервів довгострокових зобов'язань, резервів належних страхових виплат, резервів бонусів, резервів авансових внесків, резервів заявлених, але неврегульованих збитків
 • розподіл інвестиційного доходу, визначення розміру бонусів для кожного договору й збереження розрахованих значень
 • формування резерву нерозподілених внесків

Взаєморозрахунки по агентських угодах

 • облік основних тарифних умов, визначення агентської винагороди залежно від різних параметрів (програми страхування, терміну дії договору й т.п.); облік версій умов, що діяли в певні періоди
 • ведення списку посередників (агентів) і субагентів
 • ведення агентських угод та їхніх умов (у тому числі версій по періодах дії)
 • розрахунок агентської винагороди на основі умов агентських угод, реквізитів договорів страхування та здійснених внесків; формування акту виконаних робіт

Інтерфейс CS::іLіfe

CS::іLіfe інтерфейс обміну інформацією між банками й страховими компаніями, призначений для автоматизації обміну (між системою автоматизації банку й системою автоматизації страхування життя LІSA) даними про укладені договори страхування життя, кредитопозичальників та отримані страхові премії. Інтерфейс реалізований в АБС Б2 і системі LІSA. Інтерфейс передбачає можливість інтеграції з іншими системами автоматизації банків.

Розподіл інвестиційного прибутку

Інвестиційний прибуток у системі також розподіляється автоматично, відповідно до налаштувань, причому він може розподілятися як на всі договори, так і на групи договорів. Усередині групи прибуток потім розподіляється пропорційно накопиченим резервам.

Аналіз діяльності страхової компанії

Побудова аналітичних звітів на основі агрегованих показників діяльності страхової компанії, розрахованих системою.

Інтерфейс системи LІSA

Робоче місце користувача розроблене для середовища Wіndows і реалізовано у вигляді стандартного Wіn32-клієнта, що дозволить легко й швидко навчитися працювати з системою. Інформація надається в зручному та зрозумілому вигляді. Система також надає можливості швидкого пошуку, довільного групування та сортування даних, формування необхідної звітності в друкованому вигляді.

Адміністрування системи

 • ведення облікових записів користувачів
 • розмежування прав користувача на доступ до даних і функцій системи
 • налаштування фільтрів і звітів
 • налаштування підсистеми повідомлень
 • налаштування моніторингу системи

Захист даних

Система LІSA забезпечує надійний захист даних від несанкціонованого доступу, помилок у процесі експлуатації та зловмисних дій користувача:

 • інформація, що зберігається в базі даних системи, захищена від несанкціонованого доступу засобами промислової СКБД Oracle
 • при підключенні до системи користувач повинен пройти обов'язкову авторизацію; кожному користувачеві надається певний набір прав доступу до даних і функцій відповідно до його ролі в системі
 • система дозволяє встановити термін дії та правила використання пароля для авторизації; після декількох невдалих спроб підключення обліковий запис користувача може бути заблоковано, і розблокувати його зможе тільки адміністратор
 • система контролює можливість редагування даних сутності залежно від стану цієї сутності в системі.
 • у системі автоматично ведеться протокол всіх змін, що відбуваються з її основними сутностями; у протоколі обов'язково фіксується дата, час і суть зроблених змін, а також ім'я користувача, що зробив ці зміни; дані протоколу недоступні для редагування й видалення

Надійність в експлуатації

Система LІSA гарантує стійкість при технічних неполадках і відмовах обладнання (виходу з ладу апаратних або програмних засобів, перешкодах у каналах зв'язку):

 • система надає можливість щоденного архівування даних і відновлення БД із такого архіву
 • всі критичні операції, зроблені з даними системи, реєструються з фіксацією суті й основних параметрів, дати та часу їхнього проведення, а також з ідентифікацією оператора, що виконав операцію
 • всі операції системи здійснюються в режимі транзакцій - якщо при виконанні операції в системі виникає збій, то дані автоматично повертаються до тих значень і стану, у яких вони перебували до виконання перерваної операції.

Нарощування функціональності й адаптація

При проектуванні ми врахували можливість змін у нормативно-правовій базі, тому за потреби в систему можуть бути додані нові функції й навіть нові функціональні модулі. Також система LІSA сумісна з іншими інформаційними системами (імпорт й експорт даних).

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Банк Львів]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[Альфа-банк]
[ОТП-банк]
[Піреус-банк]
[ПIН банк]
[Портал Банк]
[Банк Форвард]
[ФiнКомБанк]
[Кредобанк]