«Оренда» — новий модуль АБС Б2

22 тра 2020

[«Оренда» — новий модуль АБС Б2]

Компанія CS розробила рішення, що інтегрує вимоги міжнародного стандарту МСФЗ 16 «Оренда» до функціонала флагманського продукту — АБС Б2.

МСФЗ 16 (IFRS 16 «Leases») реалізує найпоширеніші в національній практиці моделі визнання та обліку основних засобів. Модуль «Оренда» — комплексне рішення, що забезпечує МСФЗ 16-compliant методологію обліку операцій оренди основних засобів, як власних, так і взятих у тимчасове володіння та користування. Водночас банкам-користувачам надається можливість варіювати облікові підходи в рамках, що забезпечують дотримання стандарту.

Модуль реалізує ведення та бухгалтерський облік всіх видів договорів оренди:

  • оренда банку-орендаря з урахуванням вимог МСФЗ 16;
  • оренда банку-орендодавця, в тому числі операційна та фінансова оренда;
  • суборенда операційна і фінансова.

Основні функції та характеристики модуля «Оренда»

  • Модуль реалізує облік інструментів оренди із застосуванням ефективної процентної ставки (ЕПС) з амортизацією контрактних платежів на весь термін дії інструменту.
  • У модулі реалізована можливість здавати один об'єкт в оренду кільком орендарям і можливість розділяти орендну плату на постійну (оренда приміщень) та змінну (послуги, що тарифікуються) частини.
  • Модуль враховує «плаваючі» компоненти контракту, вбудовані в орендні інструменти: курси валют (для договорів, номінованих в інвалютах), індекс інфляції та аналогічні йому індексні показники.
  • У модулі реалізовані гнучкі можливості перегляду параметрів інструментів оренди (перебудова графіка платежів і графіка амортизації, в т.ч. неодноразова, при зміні контрактних умов чи інших параметрів) з автоматичною оцінкою і відображенням в обліку зміни справедливої вартості інструмента і зі зберіганням історичності переглядів.

Переваги модуля «Оренда»

  • Гнучкість — модуль функціонує «в обидві сторони»: банк-користувач підсистеми може виступати як орендодавцем, так і орендарем, в т.ч. одночасно (по різним ОФ), ведучи як дохідну, так і видаткову оренду в рамках єдиного програмного рішення і методологічного підходу.
  • Інтегрованість — модуль інтегрований з модулем «Основні фонди» АБС Б2 в частині виконання первинного визнання (введення в експлуатацію) та переоцінки ОФ на 4-му класі балансу при перегляді умов договору оренди. В рамках практичного впровадження модуля можлива його інтеграція з аналогічними за функціоналом модулями ведення ОФ в сторонніх АБС.
  • Зменшення операційних ризиків — модуль взаємодіє з реалізованими в АБС Б2 механізмами формування резервів і розрахунку кредитного ризику відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 351 — це дозволяє штатно відображати вплив активних операцій оренди на загальну експозицію банку до кредитного ризику і на регулятивний капітал і коректно формувати обов'язкову звітність.

Докладніше дізнатись про модуль «Оренда» та ознайомитись з його презентацією можна на сторінці опису рішення.

Підпишіться на розсилку