Система iB2 забезпечує online-інтеграцію з компонентами карткових систем та автоматизує роботу з картковими продуктами клієнтів в АБС Б2.

Функціонально система iB2 розподіляється на 3 модуля з незалежними ліцензіями:

 • Модуль емісії
 • Модуль авторизації
 • Модуль SyncGate

Модуль емісії

Модуль інтеграції з системою емісії платіжних карток.

Головне завдання – забезпечення автоматизації емісії карткових продуктів, в т.ч. налаштування зв'язків між типом продукту АБС Б2 (типом Продукту поточного рахунку) та доступними для нього параметрами відкриття рахунку і замовлення карток у картковій системі; надання форм для відкриття або реєстрації рахунку в картковій системі та замовлення до нього карток, з одночасною реєстрацією клієнта в картковій системі. 

Додаткові можливості – робота з предперсоналізованими (Instant) картками, автоматизація процесу закриття продукту, синхронізація курсів валют, синхронні з системою емісії зміни статусу рахунку, запит виписки й інше в межах тих API, які надає зовнішня карткова система.

Модуль авторизації 

Модуль online-інтеграції з процесинговою системою.

Головне завдання – забезпечення online-запиту доступного залишку й авторизацій карткових операцій під час проведення або (за необхідності) розпроведення документів АБС Б2.

Додаткові можливості – управління лімітами, блокування картки, запит міні-виписки та інше, в межах тих API, які надає процесингова система для запитів з боку банківської системи.
Модуль авторизації підтримує POS ISO: 8583 стандарт протоколу інтеграції з процесинговими системами, а також спеціалізовані веб-сервісні протоколи систем Tieto, Way4 та інших.

Для отримання параметрів запиту до процесингової системи модуль авторизації може інтегруватися як із зовнішніми системами емісії (IS-Card, SmartVista, тощо), так і з картковим модулем АБС Б2, який забезпечує власну реалізацію системи емісії карткових продуктів.

Модуль SyncGate

Модуль обліку операцій, виконаних у процесинговій системі.

Головне завдання – забезпечити отримання інформації процесингової системи про фінансові операції та передачу цієї інформації в систему емісії карток для обліку або обробки, з метою актуалізації інформації про доступний залишок на картці або картковому рахунку.

Переваги – отримання та передача в режимі online інформації про всі виконані авторизації з процесингу в систему емісії карток, що робить приймаючу advice-систему джерелом найактуальнішої інформації про залишки на карткових рахунках.

Універсальний протокол Host-To-Host стандарту ISO: 8583 процесингових систем, використовуваний для обміну advice-повідомленнями, дозволяє підключати нові процесинги.

Переваги системи iB2

 • Обслуговування клієнта та його карткових рахунків стає простішим, при цьому сам клієнт оперує одними й тими ж доступними коштами в касі банку, банкоматі, магазині, інтернет-банкінгу.
 • Зниження ризиків – завдяки online-авторизації списання з карткового рахунку знижується ризик виникнення несанкціонованого овердрафту.
 • Однаковий підхід модуля емісії до налаштувань карткових продуктів, універсальний протокол сервісу iB2 в сукупності з великою кількістю карткових систем, з якими інтегрована система, дозволяють скоротити час на налаштування і перенавчання персоналу під час міграції банку з однієї карткової системи на іншу.
 • Використання модуля SyncGate дозволяє оперативно володіти інформацією про те, які операції виконують клієнти. А за умови готовності системи емісії одразу обробляти інформацію, що надходить, ці операції можуть одразу ж формувати проводки в системі емісії, зводячи до мінімуму відмінність даних не тільки по залишкам на карткових рахунках, а й по проводкам за цими рахунками.

Технології

 • Сервер баз даних функціонує під управлінням СУБД Oracle
 • Сервер аплікацій функціонує під управлінням ASWebSphere, jBoss
 • Клієнтське робоче місце  модуля емісії функціонує у складі клієнтського застосунку АБС Б2 або його web-клієнта Jet B2
 • Взаємодія з процесинговими системами здійснюється за протоколом стандарту ISO: 8583 (розрізняються, як правило, тільки формати окремих полів) або за спеціалізованими web-сервісними протоколами цих систем
 • Взаємодія між БД АБС Б2 і системою емісії карток здійснюється або за DBLink, або за спеціалізованими web-сервісними протоколами
 • Взаємодія між системами може бути побудована на базі інтеграційної шини банку.


 

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Банк Львів]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[Альфа-банк]
[ОТП-банк]
[Піреус-банк]
[ПIН банк]
[Портал Банк]
[Банк Форвард]
[ФiнКомБанк]
[Кредобанк]