[Аналітична система CS::BI]

Аналітична система CS::BI

CS::BI – повноцінне функціональне рішення, яке використовується для аналізу банківських даних і побудови управлінської звітності. Система включає банківське сховище даних і аналітичну систему. 

Система розроблена на основі Oracle Business Intelligence платформі для побудови аналітичних систем, яка забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації, широкі можливості її бізнесу-аналізу.

СS::BI ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ДАНИХ ЗА НАСТУПНИМИ ПОКАЗНИКАМИ: 

1. Аналіз ключових показників

 • рентабельність активів (ROA) і капіталу (ROE)
 • процентні доходи і витрати, чистий процентний дохід
 • комісійні доходи і витрати, чистий комісійний дохід
 • торгівельний результат, адміністративно-господарські витрати, інші доходи і витрати, резерви
 • чистий прибуток
 • CIR (Cost Income Ratio)
 • прибутковість процентних активів
 • вартість процентних зобов'язань
 • процентний спред, процентна маржа
 • нормативи Національного банку
 

2. Аналіз портфелів активів і пасивів

 • кредитний портфель на певну дату, динаміка
 • депозитний портфель на певну дату, динаміка
 • поточні рахунки
 • цінні папери
 • абонплати і комісії
 • резерви під втрати за активними операціями
 • застави, покриття кредитів заставами, коефіцієнти віднесення, графіки переоцінки
 • страховки по заставах
 • продаж і купівля валюти та ін.
 

3. Аналіз ризиків

 • моніторинг ризиків ліквідностиі, GAP-аналіз
 • моніторинг кредитних ризиків:
  - кредитна історія клієнта – виходи на прострочення в розрізі платежів, найбільші позичальники, максимальна кількість днів прострочення;
  - три алгоритми розрахунку прострочення (DPD): національний стандарт (FIFO, LIFO), МСФО;
  - Roll-Rates аналіз, Vintage аналіз;
  - розрахунок резервів під знецінення позик (тобто кредити) за стандартами МСФО,
    а саме показників: Days Past Due, Probability of Default, Lost Given Default, Weighted Collateral Value, Exposure at Default, Loan Lost Provision
 • моніторинг валютних ризиків
 • моніторинг процентних ризиків
 

4. Аналіз операцій з банківськими картами

5. Аналіз клієнтської бази

6. Аналіз головної книги 

 
 7. Аналіз прибутковості, управлінський аналіз
 • облік трансфертних цін, трансфертне ціноутворення
 • оцінка реальної вартості кредиту з врахуванням трансфертного ціноутворення
 • фондування активних операцій за рахунок пасивів за звітний період
 • облік внутрішніх витрат (прямі витрати за видами бізнесу)
 • покрокова каскадна алокація витрат (absorption costing)
 • розділення витрат на заробітну плату по відділеннях, статтях бюджету, центрам фінансової відповідальності
 • рознесення витрат на амортизацію основних засобів (ОЗ) згідно осіб, що експлуатують ОС
 • рознесення витрат на телекомунікаційні послуги згідно реєстрів постачальників
 • розділення торгівельного результату від готівкового Forex між Казначейством і відділеннями
 • розділення по відділеннях відкладених комісійних доходів, пов'язаних з системами грошових переказів та ін.
 

8. Аналіз даних з застосуванням Oracle Data Mining
для пошуку у великих об'ємах даних неочевидних,

об'єктивних і корисних на практиці закономірностей

 • підтримується широкий діапазон методів побудови та оцінки моделей інтелектуального аналізу даних, серед яких:
  - класифікація
  - регресія
  - кластеризація
  - асоціація
  - виявлення аномалій
  - пошук та виділення існуючих атрибутів
 • для вирішення завдань класифікації підтримуються наступні алгоритми:
  - дерева ухвалення рішень
  - наївні баєвські класифікатори
  - узагальнені лінійні моделі (GLM)
  - метод опорних векторів (SVM)
  


 


 

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Банк Львів]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[EXIM]
[Кредобанк]
[Sense Bank]
[OTP Bank]
[Moldindconbank]
[Raiffeisen]
[Піреус-банк]
[Kapitalbank]
[Портал Банк]