Онлайн-моніторинг платежів. Оптимізація підсистеми

23 лис 2021

[Онлайн-моніторинг платежів. Оптимізація підсистеми]

Протягом 2021 року компанією CS реалізовано цілий комплекс рішень щодо оптимізації роботи модуля «OnLine ФМ» підсистеми ФМ АБС Б2, який упроваджено в експлуатацію наприкінці 2020 року згідно з вимогами українського законодавства. Ці доробки спрощують та прискорюють як роботу самої функціональності онлайн-перевірок у рамках ФМ, так і роботу користувача з нею, а також відповідають чинним законодавчим нормам

«OnLine ФМ» – підсистема онлайн-моніторингу вхідних/вихідних платежів, реалізована в АБС Б2 згідно із Законом України від 06.12.2019 р. №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (текст Закону доступний за посиланням) і Постановою від 19.05.2020 г. № 65 «Про затвердження Положення Про здійснення банками фінансового моніторингу» (текст Постанови – за посиланням). 

Процедура онлайн-моніторингу грошових переказів передбачає перевірку на наявність обов'язкової інформації в реквізитах переказу та виявлення реквізитів із символами, неприпустимими для використання у платіжній системі. Це дозволяє банку-посереднику та банку-отримувачу виконувати онлайн-моніторинг та подальший моніторинг інформації про платника та/або одержувача коштів із метою виявлення випадків відсутності обов'язкової інформації, зазначення неповної та/або незмістовної інформації, зазначення даних із символами, які не допускаються для використання правилами відповідної платіжної системи. 

Індикаторами для виконання онлайн-моніторингу, тобто для перевірки даних про платника та/або одержувача грошового переказу, є фактори

 • Переказ коштів у сумі, що перевищує визначений банком пороговий рівень. 
 • Державою СПФМ (юрисдикція суб'єкта первинного фінансового моніторингу) – платника та/або одержувача – є держава, яка не виконує рекомендації FATF та/або має стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ відповідно до заяв FATF.
  ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (AML/CFT)
 • Наявність негативної інформації про СПФМ, від якого отримано переказ. 
 • Отримання переказу від СПФМ, який регулярно не подає інформацію на запит платника чи одержувача. 
 • Відсутність назви платника та/або одержувача в реквізитах переказу. 

Крім того, з реалізацією нових доробок банки отримали можливість самостійно визначати власні індикатори, наявність яких виявляється в документах під час онлайн-перевіряння

У підсистемі передбачено можливість виключати з онлайн-перевірок ФМ певні потоки документів відповідно до внутрішньої облікової політики банку. 

Також передбачено можливість забороняти користувачам виконувати певні операції з документами на формах «Документи дня» та «Документи на транзитних рахунках» (підсистема АБС Б2 «Документи»), якщо ці документи перебувають на онлайн-контролі ФМ. 

Удосконалення механізму онлайн-перевірок. Оперативна та комфортна робота в підсистемі 

Механізм онлайн-перевіряння документів засобами ФМ умикається за допомогою відповідної константи банку та передбачає роботу в підсистемі «OnLine ФМ». Робота в підсистемі, своєю чергою, передбачає використання відповідних форм, основною з яких є форма обліку документів для онлайн-контролювання (далі – форма обліку). 

Для розширення можливостей онлайн-моніторингу та оптимізації зовнішнього вигляду й функціональності форми обліку в підсистемі виконано низку доробок. Так, на форму додано нові реквізити, поля, вкладки… У тому числі реалізовано відображення інформації, яка відповідає окремим даним на формі «Документи дня» підсистеми «Документи». Крім того, на формі оптимізовано наявні та реалізовано нові фільтри, операції, переходи за зв'язками. 

Також у рамках доопрацювання реалізовано задачу завершення дня, яка обробляє документи для онлайн-контролювання та виконує автоматичне зарахування коштів на транзитний рахунок. Зарахування коштів здійснюється і вручну за допомогою відповідної операції на формі обліку. Також зарахування здійснюється під час онлайн-перевіряння документів, якщо увімкнено режим автоматичного зарахування вхідних коштів на транзитний рахунок. Якщо режим вимкнено, то на формі обліку доступні операції ручного оброблення записів, повернення коштів клієнту та відхилення перевірки документа. 

Основні можливості функціональності

 • Налаштування шаблонів для перевірки документів.
  На відповідній формі підсистеми налаштовуються шаблони згідно з індивідуальними потребами банку. У шаблонах визначаються умови, за якими той чи інший документ підлягає перевірці. Водночас між шаблонами документів для онлайн-перевірок ФМ та документами для контролю встановлюється зв'язок.
 • Перевіряння інформації про платника/одержувача.
  Для контролю інформації про платника та/або одержувача на відповідній формі-довіднику підсистеми визначаються слова та словосполучення для перевірки. Таким чином, документ, у реквізитах якого виявлено зазначені на формі слова/словосполучення, стає на облік.
 • Контролювання суми грошового переказу.
  Для контролю операцій на велику суму реалізовано групу рахунків, документи за якими підлягають онлайн-перевірянню. Водночас суми рахунків відображаються на відповідній формі підсистеми. Крім того, на формі, що містить інформацію про рівень ризику (підсистема ФМ), реалізовано поля для обліку коефіцієнта розрахунку та суми контролю. Також передбачено можливість визначення періоду, за який розраховується середня сума за кредитом, можливість визначення суми кредитових оборотів за рахунками, зазначеними у відповідній групі рахунків для онлайн-перевірки, можливість перерахування сум під час змінення ризику в анкеті ФМ та переглядання періоду розрахунку.
 • Облік документів контролю, виконання операцій на формі обліку.
  Перевірені документи відображаються на формі обліку. Записи на формі містять інформацію про стан документа, наявність блокування та стан перевірки документа (перерахування на транзитний рахунок, повернення клієнту, відхилення перевірки тощо).

  Операції на формі обліку:
  – Зарахування коштів на транзитний рахунок. У рамках доопрацювання передбачено визначення номера транзитного рахунку для зарахування на нього коштів під час виконання операції.
  – Група операцій із документами для онлайн-перевірок. У рамках доопрацювання оптимізовано операцію повернення коштів клієнту та операцію відхилення перевірки, під час виконання яких формуються відповідні документи. Водночас для первинного вхідного документа формується вторинний документ повернення коштів. Додатково сума первинного документа може автоматично перераховуватися на окремий транзитний рахунок, що відрізняється від транзитного рахунку, який використовується під час виконання операції зарахування. 
  – Масова операція зарахування коштів на транзитний рахунок. Операція виконується для всіх документів, відібраних за певним станом з використанням фільтра.
  – Вивантаження отриманої інформації у файл.

  З метою забезпечення зручного відбирання документів для їх контролю реалізовано перелік системних фільтрів на формі обліку. Наприклад, можливе відбирання записів за певними перевірками; відбирання документів, з дня додавання на форму яких пройшло більше N днів; відбирання документів за архівну дату або всіх записів поточного операційного дня та інше.
 •  Виявлення перед закриттям ОД необроблених документів, які підлягають онлайн-контролю. Можливість закриття ОД за наявності таких документів

Функціональність «OnLine ФМ» розповсюджується в рамках базового постачання підсистеми «Фінансовий моніторинг» (ФМ). Для більш детальної інформації та з питань придбання підсистеми ФМ звертайтеся до клієнтського відділу компанії: b2_clientservice@csltd.com.ua. 

Підпишіться на розсилку