[HRM&Payroll::eCSpert – персонал і зарплата]

HRM&Payroll::eCSpert – персонал і зарплата

Система керування персоналом HRM::eCSpert призначена для автоматизації завдань відділу кадрів, завдань менеджера по персоналу, та надання даних по кадрам, які будуть використані для розрахунку заробітної плати. HRM::eCSpert містить у собі підсистему розрахунку заробітної плати Payroll::eCSpert.

Функціональність HRM::eCSpert умовно розділяється на наступні компоненти

 • адміністрування системи
 • керування структурою організації та персоналом
 • ведення кадрового документообігу
 • облік робочого часу
 • відбір претендентів на вакантні посади
 • формування звітів

Підсистема адміністрування забезпечує виконання наступних функцій

 • керування правами доступу користувачів до даних і функцій системи, групами користувачів
 • керування системними налаштуваннями
 • керування довідковою інформацією
 • ведення журналів зміни інформації в системі

Керування структурою організації й персоналом

 • керування організаційною структурою підприємства та штатним розкладом
 • оформлення прийому співробітника на роботу з автоматизованим розрахунком стажу роботи

Кадровий документообіг забезпечує прийом, зберігання й обробку інформації про документи керування персоналом.

Підсистема кадрового документообігу забезпечує виконання наступних функцій

 • облік призначень співробітника на посаду
 • облік звільнень та усунень з посади
 • облік перебування співробітників у відрядженнях
 • облік лікарняних
 • облік відпусток
 • облік підвищення кваліфікації співробітників і проведення тренінгів
 • облік преміювань та інших разових виплат
 • облік стягнень
 • облік договорів підряду
 • реєстрація наказів (у формалізованому вигляді)

Облік робочого часу

Облік робочого часу ведеться в табелі. У плановому табелі вказується робочий час, що співробітник повинен відпрацювати, виходячи з його графіка роботи, відряджень, лікарняних, відпусток і т.п. У фактичному табелі вказується час, що співробітник фактично відпрацював, виходячи з даних системи контролю доступу в приміщення. У формі порівняння табелів (в ній відображаються дані порівняння планового й фактичного табелів) можна одержати дані про недоробку/переробку співробітника відносно його графіка. Є можливість доступу в систему з відділень для заповнення інформації про відпрацьований робочий час на рівні відділень підприємства.

Відбір претендентів на вакантні посади

Частина системи, відповідальна за організацію зберігання й обробку інформації з відбору кандидатів на вакантні посади, забезпечує виконання наступних функцій:

 • збір і зберігання інформації про кандидатів
 • облік проведених співбесід з кандидатами
 • облік інтегральної оцінки за результатами співбесід
 • відстеження проходження випробувального терміну із завчасним нагадуванням

Функції підсистеми по формуванню звітів

 • друк карток, документів
 • формування та друк реєстрів документів (лікарняні, відпустки, відрядження)
 • зведені та статистичні звіти
 • звіти по формах, затверджених керівництвом підприємства
 • звіти по формах, затверджених законодавством України
 • експорт даних у додатки MS Offіce (MS Word, MS Excel, формат PDF, формат DBF)

Взаємодія з підсистемою розрахунку заробітної плати

У системі керування персоналом передбачені можливості для постійного та тісного спільного функціонування з підсистемою розрахунку заробітної плати, що поставляється разом із системою керування персоналом.

Система керування персоналом надає дані, необхідні підсистемі розрахунку заробітної плати для виконання функції розрахунку заробітної плати співробітників.

Система керування персоналом може одержувати з підсистеми розрахунку заробітної плати інформацію, необхідну для формування звітності, зокрема, розміри фонду оплати праці для звітів 1-ПВ, 3-ПВ і розшифровок показників, вказаних у цих звітах.

Підсистема розрахунку заробітної плати Payroll::eCSpert

Підсистема розрахунку заробітної плати призначена для автоматизації завдань із розрахунку заробітної плати, розрахунку податків на доходи співробітників підприємства, відрахувань із фонду оплати праці та формування звітності по цих завданнях.

Функціональність підсистеми умовно розділяється на наступні компоненти:

 • функція розрахунку заробітної плати співробітників на підставі даних системи керування персоналом
 • функція розрахунку виплат по договорах підряду на підставі даних системи керування персоналом
 • зберігання результатів розрахунку заробітної плати (історія розрахунків)
 • функція експорту бухгалтерських проводок за результатами розрахунку заробітної плати в АБС Б2
 • формування електронної зведеної звітності для подання в державні органи
 • формування інших звітів

При цьому підсистема має наступні можливості й особливості:

 • підтримка багатьох методів розрахунку авансу
 • необмежена кількість розрахункових документів протягом місяця (дозволяє, наприклад, проводити виплату зарплати не менш ніж щотижнево)
 • розрахунок відпусток, лікарняних, відряджень (у тому числі повернення відпускних при наявності лікарняного в періоді відпустки, відкликання з відпустки)
 • автоматичний розрахунок кількості днів і суми для компенсації невикористаної відпустки, розрахунок вихідної допомоги, автоматизований розрахунок індексації
 • розрахунок надбавок, оплати вихідного дня, у вечірню та нічну зміни
 • нарахування сум для одержання заданої суми "чистими"
 • автоматизоване доначислення/доутримання в поточному місяці сум за будь-який минулий місяць за допомогою уточнюючого табеля та запитів на перерахування
 • два типи оподатковування при розрахунку виплат по договорах підряду
 • розрахунок утримань зі співробітника відповідно до його картки (можуть заноситися аліменти, утримання по кредитах і т.п.)
 • відстеження заборгованостей співробітника
 • завантаження й обробка відомостей по мобільному зв'язку, утримання зі співробітника відповідних сум
 • нарахування без виплати для утримання додаткових сум НДФЛ (наприклад, оплата мед. страховки)
 • розрахунок нарахувань на заробітну плату з можливістю розрахунку в розрізі до виду доходу співробітника (наприклад, для рознесення сум нарахувань на заробітну плату на валові/невалові витрати)
 • проводки в АБС можуть бути сформовані в практично будь-якому розрізі (аж до окремих співробітників), розвинена система параметризації; для кожного співробітника можна вказати кілька рахунків (карткових, поточних, депозитних, будь-яких інших) із правилами рознесення сум, що перераховують на ці рахунки
 • автоматичне формування файлів для процесингових центрів
 • можливість формувати платіжні документи з перерахування податків і зборів при кожному розрахунку, але при цьому з винесенням на витрати зарплати і нарахувань на зарплату тільки наприкінці місяця
   

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Сбербанк]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[Альфа-банк]
[ОТП-банк]
[Піреус-банк]
[ПIН банк]
[ПромІнвестБанк]
[Портал Банк]
[Банк Форвард]
[ФiнКомБанк]
[Кредобанк]