[Trust::Treasury]

Trust::Treasury

Trust::Treasury забезпечує виконання казначейських операцій з моменту укладення угод до їхньої передачі до бек-офісної системи банку. Trust::Treasury дає можливість побудувати ефективний бізнес-процес, обслуговуючи його з найменшими працевитратами й ресурсами. Також система слугує джерелом інформації для прийняття казначейських рішень.

Експлуатація системи дозволить банку вирішити наступні завдання

 • автоматизувати роботу з усім набором казначейських продуктів
 • спростити процес укладення угод
 • прискорити обробку інформації
 • підвищити оперативність прийняття рішень
 • одержувати інформацію щодо угод у режимі реального часу
 • підвищити ефективність роботи всіх учасників бізнесу-процесу
 • одержати розширений контроль фінансових потоків
 • розширити можливості фінансового планування
 • знизити фінансові ризики
 • оптимізувати управління фінансовими ресурсами

Основним комерційним завданням рішення є забезпечення росту прибутковості як за операціями на міжбанківському ринку так і з валютообмінних операцій клієнтів за рахунок побудови ефективного автоматизованого бізнесу-процесу.

Рішення орієнтоване на дилерів, казначеїв, співробітників контролінгу та бек-офісу банку, та дозволяє розмежувати облік казначейських операцій за відповідальними відділами (групами користувачів), істотно зменшуючи навантаження на персонал і відповідно зменшуючи число можливих помилок.

Система є також інструментом для здійснення ряду розрахунків, необхідних при виконанні казначейських операцій.

Функціональність рішення охоплює широкий спектр фінансових інструментів міжбанківського ринку: валютообмінні операції, міжбанківські кредити, покупка/продаж наявних коштів і банківських металів.

Платформа та засоби розробки

Trust::Treasury розроблена на основі трьохрівневої архітектури. Має сучасний зручний веб-інтерфейс.

Для досягнення високої відмовостійкості використовується розгорнутий кластер з серверів застосунків:

 • IBM WebSphere 7.0 Netwok Deployment
 • Oracle WebLogic 11R2 (10.3.6 та вище)

В якості СКБД використовується Oracle Database версії 12.2 та вище.

Засобом розробки є Oracle JDeveloper 11R2.

Операційні системи:

 • Oracle Linux 5.5 та вище
 • Windows
 • AIX

Безпека в системі забезпечується низкою сучасних надійних засобів.

У системі передбачена наступна функціональність

1. Обробка угод:

 • MM
 • FX
 • Банкнотні операції
 • Банківські метали
 • Клієнтської покупки/продажу/конверсії безготівкової валюти (торгові сесії)

2. Реалізація бізнесу-циклу обробки тикету від дилера до бек-офісу:

 • інтерфейс для завантаження угод з Reuters
 • можливість ручного введення угоди
 • завантаження філіальних угод із зовнішньої системи
 • перевірка доступності лімітів за контрагентом і типом угоди
 • верифікація угод у казначействі
 • зазначення кореспондентських рахунків для вхідних і вихідних платежів по угодах
 • обробка в бек-офісі, вивантаження до бек-офісної системи

3. Обробка дилером клієнтських операцій з купівлі/продажу/конверсії безготівкової валюти

 • приняття рішення щодо включення або виключення клієнтської операції в/із торгів
 • визначення курсів і обсягів виконання клієнтських операцій як масово, так і в індивідуальному режимі
 • розрахунок нетто валютообмінних операцій за системою банку в цілому в режимі on-line

4. Розрахунок платіжної позиції, Нетто, торгового результату

5. Формування платіжних календарів, портфелів

6. Аналітична підсистема: формування звітів по залишкам на рахунках ностро

7. Установка, online-контроль та утилізація лімітів

8. Ведення довідкової інформації (контрагенти, генеральні угоди, ностро рахунки ностро і т.д.)

9. Журналювання всіх операцій, що виконуються з угодою

Комерційні можливості, які надає рішення

 • реалізована функціональність дозволяє обслуговувати бізнес-процес із найменшими трудовитратами та ресурсами
 • аналітичні засоби системи та зручність подання інформації допомагають верифікаторам приймати своєчасні обґрунтовані рішення стовосно угод
 • збільшення кількості угод, що укладаються дилером за рахунок економії часу при їхній обробці

Конкурентні переваги системи

 • Trust::Treasury – це єдина система, що дозволяє автоматизувати весь набір казначейських продуктів, починаючи з укладення угод до їх передачі до бек-офісу банку, і не вимагає участі інших додатків для забезпечення роботи даного циклу операційної діяльності
 • вбудовані аналітичні засоби дозволяють робити точні прогнози очікуваних фінансових потоків
 • наявність веб-інтерфейсу виключає необхідність установки системи на робочому місці кожного користувача
 • усистемі Trust::Treasury реалізована підтримка програмних інтерфейсів з декількома зовнішніми системами, що дозволяє усунути повторне введення даних і, отже, зменшити навантаження на персонал банку
 • оперативний супровід системи з боку розробника з можливістю реалізації додаткових специфічних функцій під індивідуальні особливості бізнес-процесів кожного замовника
 • готовність для інтеграції до існуючої IT інфраструктури

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Задати питання

Нам довіряють

[Сбербанк]
[Банк ПІВДЕННИЙ]
[Альфа-банк]
[ОТП-банк]
[Піреус-банк]
[ПIН банк]
[ПромІнвестБанк]
[Портал Банк]
[Банк Форвард]
[ФiнКомБанк]
[Кредобанк]